Sterilizasyonun Önemi

25 Mart, 2016

Tıbbın bütün branşlarında olduğu gibi diş hekimliğinde de sterilizasyon çok hassasiyet gösterilmesi gereken temel bir konudur. Günümüzün modern sterilizasyon anlayışına göre hastada kullanılacak tüm aletlerin poşetlenerek Hepatit, AIDS gibi tüm bulaşıcı hastalık etkeni virüsleri yok eden yüksek basınçlı otoklav cihazında steril edilmesi gerekmektedir.